Tuesday, 06/12/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS THANH MỸ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

công văn số 473 ngày 19/11/219 về việc TỔ CHỨC HỘI THI GIÁO VIÊN GIỎI THỊ XÃ - NĂM HỌC 2019-2020

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | 

Sơn Tây, ngày 19 tháng 11 năm 2019 

| Số 43/GD&ĐT V/v tổ chức Hội thi GVDG thị xã môn Vật | lý, Sinh học và Tiếng Anh cấp THCS, 

năm học 2019-2020. 

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở trực thuộc thị xã Sơn Tây. 

Căn cứ công văn số 4845/SGDĐT-GDPT ngày 25/10/2019 của Sở GDĐT Hà Nội về việc tổ chức Hội thi GVDG thành phố môn Vật lý, Sinh học và Tiếng Anh cấp THCS, năm học 2019-2020; Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS, phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Sơn Tây hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã môn Vật lý, Sinh học và Tiếng Anh cấp THCS với những nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Là hoạt động chuyên môn nghiệp vụ sâu, rộng của các trường THCS; được tổ chức định kỳ nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi THCS; tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học, thực hiện hiệu quả Chương trình GDPT mới. | 

2. Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để rèn luyện, tự học và sáng tạo. Qua Hội thi, phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của nhà trường và toàn ngành. 

| 3. Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh của các môn Vật lý, Sinh học và Tiếng Anh nói riêng và các bộ môn văn hoá nói chung. 

4. Hội thi được tổ chức tập trung như một ngày hội về chuyên môn, đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỀU KIỆN DỰ THI 1. Đối tượng dự thi 

Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy môn Vật lý, Sinh học và Tiếng Anh tại các trường THCS trên địa bàn thị xã Sơn Tây. 

2. Điều kiện dự thi 

- Giáo viên tham gia Hội thi phải có ít nhất một sáng kiến kinh nghiệm (SKKN) đã triển khai có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng dạy học, giáo dục học sinh. SKKN được viết thành báo cáo và đã được phòng GD&ĐT công nhận, xếp loại. 

- Giáo viên tham gia dự thi phải đạt chuẩn trình độ đào tạo; có thời gian trực tiếp giảng dạy liên tục từ 03 năm trở lên; có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực chuyên môn và năng lực tổ chức, quản lý lớp học, được học sinh và đồng nghiệp đánh giá cao, được lãnh đạo nhà trường xác nhận, được đánh giá, xếp loại Khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp THCS. 

III. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 1. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi ở các trường THCS 

- Nhà trường động viên, tổ chức cho toàn thế giáo viên dạy môn Vật lý, Sinh học và Tiếng Anh trao đổi, nắm vững mục đích và yêu cầu của hội thi. Ban Giám hiệu, Công đoàn các trường vận động và tạo điều kiện để mỗi giáo viên giảng dạy bộ môn đều được tham gia hội thi cấp trường. 

- Thành lập Ban Giám khảo (BGK) hội thi cấp trường để đánh giá và lựa chọn mỗi môn tối đa 02 giáo viên tham dự hội thi cấp thị xã (Hoàn thành và gửi danh sách theo mẫu đính kèm về hòm thư phòng GD&ĐT trước 8h00 ngày 25 tháng 11 năm 2019). 

2. Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi ở thị xã 

- Phòng GDĐT Sơn Tây thành lập 01 Ban chỉ đạo (BCĐ) do Trưởng phòng là Trưởng ban; thành lập 01 hội đồng chấm GVDG các môn Vật lý, Sinh học và Tiếng Anh theo chức năng. 

- Hội thi cấp Thị xã tổ chức từ ngày 03/12/2019 đến ngày 06/12/2019 (theo lịch đính kèm). | - Giáo viên tham dự hội thi cấp Thị xã đăng ký 3 tiết (theo Kế hoạch giáo dục của đơn vị mình tại thời điểm diễn ra hội thi, 01 tiết trước, 01 tiết đúng, 01 tiết sau so với kế hoạch giáo dục, 3 tiết liền nhau ở cùng một khối lớp đang dạy) để đăng ký bốc thăm; gửi bài đăng ký bằng văn bản (người nhận ông Khuất Quang Hải, chuyên viên phòng GD&ĐT) và về hòm thư phòng GD&ĐT pgd sontay@hanoiedu.vn trước 8h00 ngày 25/11/2019; Bốc thăm tiết dạy trước ngày dự thi của đơn vị trước một tuần để xác định tiết dạy/bài dạy chính thức (phòng GD&ĐT sẽ trực tiếp báo mời bốc thăm theo từng đơn vị, địa điểm tại phòng GD&ĐT). 

- Phòng GD&ĐT tổ chức khai mạc, phổ biến nội quy, quy chế Hội thi vào 14h30 ngày 28/11/2019; địa điểm tại Hội trường 3, phòng GD&ĐT. 

* Một số lưu ý trong Hội thi: 

- Giáo viên dự thi dạy đúng lớp theo phân công thời khóa biểu của nhà trường; đủ 100% học sinh của lớp được tham gia tiết học, không dạy trước nội dung dự thi cho học sinh lớp dự định đăng ký tham gia. 

- Về tiết dạy: Thiết kế bài giảng (giáo án) in thành 05 bản gửi Ban chỉ đạo (BCĐ), Ban giám khảo (BGK) trước giờ dạy. Tiết dạy phải thể hiện được tinh thần dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực học sinh, thể hiện rõ nét tính đặc thù