Thursday, 07/07/2022|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS THANH MỸ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

DANH SÁCH HỌC SINH GIỎI DỰ THI THÀNH PHỐ

 

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    


   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI

CẤP THCS NĂM HỌC 2019-2020

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Trường THCS

Q/H/TX

Môn dự thi

Ghi chú

1

Đỗ Minh Huyền

26/06/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

2

Nguyễn Thành Vinh

15/10/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

3

Phạm Đình Bảo Khánh

09/10/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

4

Lê Phương Thảo

13/09/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

5

Nguyễn Thành Trung

05/04/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

6

Nguyễn Nho Chí

19/01/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

7

Đỗ Trọng Thái Dương

22/03/2005

 

Kim Sơn

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

8

Lê Ngọc Hiếu

02/10/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

9

Phan Thị Thu Trang

24/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

10

Đỗ Hồng Đức

12/03/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

11

Đinh Ngọc Khánh

12/04/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

12

Bùi Nguyễn Hương Ly

08/05/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

13

Trần Nguyệt Anh

30/04/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

14

Lê Thị Huyền

18/01/2005

 

Sơn Đông

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

15

Nguyễn Thu Thủy

16/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

16

Nguyễn Ngọc Mai

08/06/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

17

Quách Thu Nguyệt

12/01/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

18

Nguyễn Thùy Dương

28/02/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

19

Châu Thành Quang

16/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

20

Nguyễn Thùy Dương

20/11/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

21

Bùi Hải Anh

01/01/2005

 

Son Tây

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

22

Nguyễn Lê Huy Hoàng

13/04/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

23

Hoàng Hồng Phúc 

09/01/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

24

Vũ Khánh Linh

02/11/2005

 

Sơn Lộc

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

25

Nguyễn Hồng Nhung

08/09/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

26

Nguyễn Đức Công

02/10/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

27

Nguyễn Tất Đạt

28/02/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

28

Nguyễn Hải Hà

05/07/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

29

Nguyễn Khánh Sơn

01/02/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

30

Phan Thùy Anh

23/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

31

Trần Huy Hoàng

02/04/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

32

Nguyễn Thu Huyền

29/03/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

33

Nguyễn Nho Thắng

12/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

34

Nguyễn Tùng Chi

08/07/2005

 

Xuân Khanh

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

35

Đỗ Trọng Đức

13/10/2005

 

Trung Hưng

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

36

Trần Thị Thùy Trang

21/03/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

37

Phạm Mạc Thanh Tùng

21/12/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

38

Nguyễn Minh Hiếu

04/04/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

39

Phạm Quang Minh

30/09/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

40

Trần Vân Anh

18/02/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

41

Phan Thu Giang

02/10/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

42

Trương Thị Thu Hảo

25/01/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

43

Đặng Nguyễn Triệu Thu

24/10/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

44

Lê Sơn Bảo Ngọc

21/12/2005

 

Sơn Lộc

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

45

Nguyễn Ngọc Hoài

26/10/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

46

Nguyễn Thúy Hiền

06/01/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

47

Phùng Thùy Trang

04/01/2005

 

Xuân Khanh

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

48

Nguyễn Thúy Hiền

01/03/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

49

Cao Thị Mỹ Hoa

21/10/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

50

Nguyễn Đức Hoàng

14/07/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

51

Vũ Thái Hằng

11/04/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

52

Nguyễn Vy Hoa

02/11/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

53

Dương Phương Nam

16/04/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

54

Vũ Việt Anh

20/01/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

55

Phùng Thị Phương Anh

14/12/2005

 

Sơn Đông

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

56

Đặng Thư Giang

20/01/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

57

Cấn Thị Trang Linh

02/01/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

58

Nguyễn Như Quỳnh

30/07/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

59

Nguyễn Hà Vy

02/11/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

60

Trương Thị Hông Ngọc

02/04/2005

 

Xuân Khanh

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

61

Dương Thu Hoài

11/02/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

62

Bùi Thị Ngọc Khánh

07/12/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

63

Hoàng Hà Mi

31/10/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

64

Đỗ Xuân Đức

29/10/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

65

Nguyễn Thùy Mai

02/10/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

66

Ngô Mai Anh

11/09/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

67

Nguyễn Thị Hồng

28/12/2005

 

Trung Sơn trầm

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

68

Đoàn Thị Mai Phương

31/07/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

69

Nguyễn Thúy Hiền

03/03/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

70

Nguyễn Thị Phương Thanh

10/12/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

71

Kiều Thanh Thảo

09/02/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

72

Đỗ Duy Thạch

15/01/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

73

Phạm Thị Hà Linh

21/12/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

74

Nguyễn Nhị Hà

15/06/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

75

Chu Phương Hoa

26/06/2005

 

Sơn Đông

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

76

Dương Đức Nam Anh

31/10/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

77

Vũ Hoàng Ngân

08/10/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

78

Đặng Hương Giang

15/12/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

79

Nguyễn Minh Hương

12/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

80

Nguyễn Hải Yến

25/04/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

81

Nguyễn Thị Tú Anh

05/12/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

82

Nguyễn Như Quỳnh

15/10/2005

 

Viên Sơn

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

83

Trần Thị Ngọc Anh

23/08/2005

 

Sơn Lộc

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

84

Nông Lê Kiều Chinh

25/08/2005

 

Ngồ Quyền

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

85

Trần Ngọc Ánh

30/05/2005

 

Ngô Quyền

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

86

Nguyễn Thu Hằng

05/05/2005

 

Viên Sơn

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

87

Nguyễn Lê Hà Ngân

17/11/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

88

Nguyễn Ngọc Dung

07/03/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

89

Chu Khánh Huyền

30/12/2005

 

Trung Hưng

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

90

Nguyễn Thị Thu Thủy

20/02/2005

 

Sơn Đông 

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

91

Nguyễn Hải Hà

07/05/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

92

Nguyễn Minh Hiếu

04/04/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

93

Nguyễn Nam Khánh

27/12/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

94

Nguyễn Thị Thanh

15/07/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

95

Phạm Mạc Thanh Tùng

21/12/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

96

Đỗ Duy Thạch

15/01/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

97

Trần Huy Hoàng

04/02/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

98

Nguyễn Thu Huyền

29/03/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

99

Nguyễn Ngọc Hà

02/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

100

Kim Ngọc Khánh

22/02/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

101

Nguyễn Lê Huy Hoàng

13/04/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

102

Châu Thành Quang

16/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

103

Vũ Khánh Linh

02/11/2005

 

Sơn Lộc

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

104

Nguyễn Tùng Chi

08/07/2005

 

Xuân Khanh

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

105

Đỗ Trọng Đức

13/10/2005

 

Trung Hưng

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

106

Nguyễn Đức Minh

16/10/2005

9A1

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

107

Đỗ Tiến Dũng

16/08/2005

9A4

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

108

Phạm Quang Anh

06/05/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

109

Nguyễn Thúy Ngọc

15/05/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

110

Thái Bảo Ngọc Ly

24/08/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

 

(Danh sách có 110 thí sinh)

 

Nơi nhận:                                                                        - Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);

- Lưu VT, CM, H(5b).

Sơn Tây , ngày      tháng 12 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG
 

Nguyễn Thế Đại  

 

UBND THỊ XÃ SƠN TÂY

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO    


   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          

 

DANH SÁCH ĐỘI TUYỂN HỌC SINH GIỎI

CẤP THCS NĂM HỌC 2019-2020

 

STT

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

Trường THCS

Q/H/TX

Môn dự thi

Ghi chú

1

Đỗ Minh Huyền

26/06/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

2

Nguyễn Thành Vinh

15/10/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

3

Phạm Đình Bảo Khánh

09/10/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

4

Lê Phương Thảo

13/09/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

5

Nguyễn Thành Trung

05/04/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

6

Nguyễn Nho Chí

19/01/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

7

Đỗ Trọng Thái Dương

22/03/2005

 

Kim Sơn

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

8

Lê Ngọc Hiếu

02/10/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

9

Phan Thị Thu Trang

24/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

10

Đỗ Hồng Đức

12/03/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Toán

 

11

Đinh Ngọc Khánh

12/04/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

12

Bùi Nguyễn Hương Ly

08/05/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

13

Trần Nguyệt Anh

30/04/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

14

Lê Thị Huyền

18/01/2005

 

Sơn Đông

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

15

Nguyễn Thu Thủy

16/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

16

Nguyễn Ngọc Mai

08/06/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

17

Quách Thu Nguyệt

12/01/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

18

Nguyễn Thùy Dương

28/02/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

19

Châu Thành Quang

16/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

20

Nguyễn Thùy Dương

20/11/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Ngữ văn

 

21

Bùi Hải Anh

01/01/2005

 

Son Tây

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

22

Nguyễn Lê Huy Hoàng

13/04/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

23

Hoàng Hồng Phúc 

09/01/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

24

Vũ Khánh Linh

02/11/2005

 

Sơn Lộc

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

25

Nguyễn Hồng Nhung

08/09/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

26

Nguyễn Đức Công

02/10/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

27

Nguyễn Tất Đạt

28/02/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

28

Nguyễn Hải Hà

05/07/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

29

Nguyễn Khánh Sơn

01/02/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

30

Phan Thùy Anh

23/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Vật lý

 

31

Trần Huy Hoàng

02/04/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

32

Nguyễn Thu Huyền

29/03/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

33

Nguyễn Nho Thắng

12/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

34

Nguyễn Tùng Chi

08/07/2005

 

Xuân Khanh

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

35

Đỗ Trọng Đức

13/10/2005

 

Trung Hưng

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

36

Trần Thị Thùy Trang

21/03/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

37

Phạm Mạc Thanh Tùng

21/12/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

38

Nguyễn Minh Hiếu

04/04/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

39

Phạm Quang Minh

30/09/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

40

Trần Vân Anh

18/02/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Hóa học

 

41

Phan Thu Giang

02/10/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

42

Trương Thị Thu Hảo

25/01/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

43

Đặng Nguyễn Triệu Thu

24/10/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

44

Lê Sơn Bảo Ngọc

21/12/2005

 

Sơn Lộc

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

45

Nguyễn Ngọc Hoài

26/10/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

46

Nguyễn Thúy Hiền

06/01/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

47

Phùng Thùy Trang

04/01/2005

 

Xuân Khanh

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

48

Nguyễn Thúy Hiền

01/03/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

49

Cao Thị Mỹ Hoa

21/10/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

50

Nguyễn Đức Hoàng

14/07/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Sinh học

 

51

Vũ Thái Hằng

11/04/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

52

Nguyễn Vy Hoa

02/11/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

53

Dương Phương Nam

16/04/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

54

Vũ Việt Anh

20/01/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

55

Phùng Thị Phương Anh

14/12/2005

 

Sơn Đông

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

56

Đặng Thư Giang

20/01/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

57

Cấn Thị Trang Linh

02/01/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

58

Nguyễn Như Quỳnh

30/07/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

59

Nguyễn Hà Vy

02/11/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

60

Trương Thị Hông Ngọc

02/04/2005

 

Xuân Khanh

Thị xã Sơn Tây

Lịch sử

 

61

Dương Thu Hoài

11/02/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

62

Bùi Thị Ngọc Khánh

07/12/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

63

Hoàng Hà Mi

31/10/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

64

Đỗ Xuân Đức

29/10/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

65

Nguyễn Thùy Mai

02/10/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

66

Ngô Mai Anh

11/09/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

67

Nguyễn Thị Hồng

28/12/2005

 

Trung Sơn trầm

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

68

Đoàn Thị Mai Phương

31/07/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

69

Nguyễn Thúy Hiền

03/03/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

70

Nguyễn Thị Phương Thanh

10/12/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Địa lý

 

71

Kiều Thanh Thảo

09/02/2005

 

Đường Lâm

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

72

Đỗ Duy Thạch

15/01/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

73

Phạm Thị Hà Linh

21/12/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

74

Nguyễn Nhị Hà

15/06/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

75

Chu Phương Hoa

26/06/2005

 

Sơn Đông

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

76

Dương Đức Nam Anh

31/10/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

77

Vũ Hoàng Ngân

08/10/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

78

Đặng Hương Giang

15/12/2005

 

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

79

Nguyễn Minh Hương

12/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

80

Nguyễn Hải Yến

25/04/2005

 

Phùng Hưng

Thị xã Sơn Tây

Tiếng Anh

 

81

Nguyễn Thị Tú Anh

05/12/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

82

Nguyễn Như Quỳnh

15/10/2005

 

Viên Sơn

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

83

Trần Thị Ngọc Anh

23/08/2005

 

Sơn Lộc

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

84

Nông Lê Kiều Chinh

25/08/2005

 

Ngồ Quyền

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

85

Trần Ngọc Ánh

30/05/2005

 

Ngô Quyền

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

86

Nguyễn Thu Hằng

05/05/2005

 

Viên Sơn

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

87

Nguyễn Lê Hà Ngân

17/11/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

88

Nguyễn Ngọc Dung

07/03/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

89

Chu Khánh Huyền

30/12/2005

 

Trung Hưng

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

90

Nguyễn Thị Thu Thủy

20/02/2005

 

Sơn Đông 

Thị xã Sơn Tây

GDCD

 

91

Nguyễn Hải Hà

07/05/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

92

Nguyễn Minh Hiếu

04/04/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

93

Nguyễn Nam Khánh

27/12/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

94

Nguyễn Thị Thanh

15/07/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

95

Phạm Mạc Thanh Tùng

21/12/2005

 

Cổ Đông

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

96

Đỗ Duy Thạch

15/01/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

97

Trần Huy Hoàng

04/02/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

98

Nguyễn Thu Huyền

29/03/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

99

Nguyễn Ngọc Hà

02/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

100

Kim Ngọc Khánh

22/02/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

101

Nguyễn Lê Huy Hoàng

13/04/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

102

Châu Thành Quang

16/08/2005

 

Sơn Tây

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

103

Vũ Khánh Linh

02/11/2005

 

Sơn Lộc

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

104

Nguyễn Tùng Chi

08/07/2005

 

Xuân Khanh

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

105

Đỗ Trọng Đức

13/10/2005

 

Trung Hưng

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

106

Nguyễn Đức Minh

16/10/2005

9A1

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

107

Đỗ Tiến Dũng

16/08/2005

9A4

Thanh Mỹ

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

108

Phạm Quang Anh

06/05/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

109

Nguyễn Thúy Ngọc

15/05/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

110

Thái Bảo Ngọc Ly

24/08/2005

 

Trung Sơn Trầm

Thị xã Sơn Tây

Khoa học

 

 

(Danh sách có 110 thí sinh)

 

Nơi nhận:                                                                        - Sở GD&ĐT Hà Nội (để b/c);

- Lưu VT, CM, H(5b).

Sơn Tây , ngày      tháng 12 năm 2018

TRƯỞNG PHÒNG
 

Nguyễn Thế Đại  

Tác giả: Cô giáo: Minh Thìn
Tổng số điểm của bài viết là: 22 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 26
Hôm qua : 108
Tháng 07 : 424
Tháng trước : 1.167
Năm 2022 : 7.214
Năm trước : 14.399
Tổng số : 38.623