Tuesday, 26/05/2020|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS THANH MỸ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN- NĂM HỌC 2019-2020

KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

NĂM HỌC 2019-2020

                                                                   KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHUYÊN MÔN

                                                                                 Năm học 2019-2020

 

Quyết định số 3951/QĐ-UBND ngày 23/7/2019 về việc Ban hành kế hoạch thời gian năm học đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên năm học 2019-2020 trên địa bàn thành phố Hà Nội; 

Công văn số 3904/SGDĐ-GDPT ngày 09/09/2019 của Sở Giáo dục đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020;

Công văn Số 350/GD&ĐT ngày 10 tháng 9 năm 2019 của Phòng GD&ĐT Sơn Tây về việc  hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp THCS; 

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường.

Trường THCS Thanh Mỹ xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019-2020 cụ thể như sau:

I. MỤCTIÊU:

- Nâng cao chất lượng dạy và học

- Thực hiện tốt nền nếp, quy chế chuyên môn

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học
II. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG:
1. Thuận lợi:
      - Tất cả giáo viên đều đạt chuẩn và trên chuẩn; được tập huấn chương trình đổi mới sách giáo khoa và phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, hoàn thành chương trình bồ dưỡng thường xuyên qua các năm
      - Có nhiều giáo viên có ý thức tìm tòi, say sưa với chuyên môn,  tự học tập, nghiên cứu thực hiện đổi mới phương pháp dạy học .
      - Hầu hết giáo viên đều nhận thức đầy đủ về tầm quan trọng của đổi mới phương pháp dạy học, phát huy năng lực học sinh, có ý thức thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và rèn luyện kỹ năng sử dụng trang thiết bị dạy học hiện đại. Khai thác triệt để mạng internet để trao đổi học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
      - Tham gia tốt các đợt sinh hoạt chuyên môn và các đợt tập huấn do chuyên môn Sở, phòng. Thường xuyên tổ chức dự giờ thăm lớp để nâng cao chất lượng giảng dạy đặc biệt là thực hiện đổi mới phương pháp.
2. Khó khăn

Nhiều giáo viên có con nhỏ chưa tập trung hết thời gian cho chuyên môn.

III. NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN:
1. Nhiệm vụ trọng tâm:

Tập trung nâng cao hiệu quả công tác quản lý chuyên môn.

Thực hiện tốt đổi mới phương pháp hình thức dạy học và kiểm tra đánh giá tích cực, chuẩn bị tốt cho việc thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2020-2021, đa dạng hóa các hình thưc học tập, chú trong các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học.

Nâng cao chất lượng, đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 và công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 dựa trên “Nghiên cứu bài học”; nâng cao năng lực của giáo viên chủ nhiệm lớp, các tổ chức xã hội phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

Triển khai đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng  học sinh giai đoạn 2018-2025 sau THCS. 

Đổi mới quản lý trong việc ứng dụng CNTT quản lý điểm của học sinh nhất là sử dụng sổ điểm điện tử. Thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2 gắn với nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi các môn Vật lý, Tiếng Anh, Sinh học

Tham gia thi giải toán bằng Tiếng Anh cho học sinh khôi 8 cấp thị xã

Chọn đội tuyển tham gia cuộc thi HOMC Toán học mở rộng lần thứ 17

Tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp thị xã và thành phố cho cho học sinh lớp 9

Tiếp tục thực hiện bổ xung giảng dạy bộ tài liệu giáo dục thanh lịch văn minh; giảng dạy đại trà tài liệu giáo dục an toàn giao thông cho học sinh lớp 6; dạy thí điểm tài liệu an toàn giao thông cho học sinh khối 7, 8, 9.

Chú trọng các hoạt động ngoại khóa, giảng dạy hoạt động ngoài giờ lên lớp nhằm giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, đạo đức lối sống, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh thân thiện tích hợp với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, an ninh quốc phòng, bảo vệ môi trường (Hạn chế sử dụng túi ni lông và rác thải nhựa); Giác dục kỹ năng khai thác thông tin và ứng sử tham gia môi trường mạng.

Tăng cường sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học và các phong học bộ môn.

Tăng cường công tác giáo dục thể chất, tham gia các cuộc thi thể dục thể thao và Hội khỏe Phù Đổng

Quan tâm, tăng cường bồi dưỡng thường xuyên cho cán bộ, giáo viên, nhân viên

Thực hiện và chấp hành tốt các quy định về quản lý dạy thêm học thêm.

a/ Thực hiện kế hoạch giáo dục

Xây dựng kế hoạch, chương trình ở tất cả các môn học, các kế hoạch hoạt động NGLL và hướng nghiệp dạy nghề, giảng dạy tài liệu thanh lịch văn minh, bộ tài liệu an toàn giao thông cho học sinh lớp 6.

b/ Đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học

 Liên tục đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng học tập, cụ thể:

- Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo, phát huy năng lực học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh. Đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học. 

- Sử dụng hợp lý các phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng của từng môn học, như nêu và giải quyết vấn đề, dạy học hợp tác, dạy học theo định hướng giao tiếp, tổchức  hoạt động nhóm...
        - Thường xuyên học tập để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.
        - Thực hiện tốt thông tin hai chiều giữa nhà trường và cha mẹ học sinh.
        - Chấp hành nghiêm túc nền nếp chuyên môn như soạn giảng có chất lượng, chấm trả bài có sửa chữa kịp thời và động viên nỗ lực của mỗi học sinh, tích cực đổi mới phương pháp trong dạy học bộ môn.
      - Hướng dẫn học sinh phương pháp tự học, tạo cho học sinh tính tự giác trong học tập.
      - Tăng cường sử dụng các đồ dùng và thiết bị dạy học, tuyệt đối không dạy chay, tích cực trong việc làm và sử dụng đồ dùng dạy học.
        - Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy như giảng dạy với sự trợ giúp của máy chiếu, bảng thông minh, tham khảo những bài giảng hay phù hợp, những hình vẽ … trên Internet vận dụng phù hợp vào thực tế giảng dạy của nhà trường.

Tham gia sinh hoạt chuyên môn trên “Trường học kết nối” GV và HS tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới PPDH và KTĐG theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

c/ Đổi mới công tác kiểm tra đánh giá

-Thực hiện đúng chế độ cho điểm theo thông tư 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011.

-Tiếp tục đẩy mạnh đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, bảo đảm trung thực, khách quan; phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng. Triển khai đổi mới phương pháp dạy học gắn với đổi mới hình thức, phương pháp thi, kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục theo hướng phát triển năng lực người học.

- Bài kiểm tra học kỳ kiểm tra theo đề chung của Phòng Giáo dục và đào tạo thị xã đối với ba môn Toán, Ngữ văn, Tiếng anh.

- Các bài kiểm tra 1 tiết trở lên xây dựng ma trận đề kiểm tra. Kết hợp một cách hợp lý giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan giữa kiểm tra lý thuyết và kiểm tra thực hành

- Tiếp tục thực hiện đổi mới mô hình, phương thức kiểm tra

 -Tăng cường kiểm tra học sinh về việc chuẩn bị bài ở nhà, tăng cường kiểm tra bài cũ đầu giờ, 15 phút….

- Đối với môn Tiếng Anh theo chương trình thí điểm của Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020": thực hiện đổi mới kiểm tra, đánh giá theo hướng dẫn tại Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 của Bộ GDĐT, đặc biệt chú trọng tới việc sử dụng các hình thức thực hành để đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh.

-Thường xuyên quan tâm đến các học sinh thuộc các đối tượng, đặc biệt là học sinh thuộc đối tượng yếu kém.
d/ Đổi mới sinh hoạt  tổ, nhóm chuyên môn

- Nâng cao chất lượng, đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn theo hướng dẫn tại công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH ngày 08/10/2014 và công văn số 10801/SGDĐT-GDTrH ngày 31/10/2014 dựa trên “Nghiên cứu bài học”hướng dẫn tại công văn số 10810

- Tích cực tham gia trao đổi đóng góp ý kiến trong các buổi sinh hoạt chuyên đề của các tổ, của trường và của Phòng giáo dục. Sử dụng linh hoạt các phương pháp dạy học theo đặc trưng bộ môn.

         - Tích cực dự giờ thăm lớp để học hỏi kinh nghiệm, tăng cường trao đổi thông tin giữa các tổ chuyên môn với nhau.
        -Tăng cường mạnh các biện pháp để tiếp tục giảm tỷ lệ học sinh yếu kém và học sinh bỏ học. Tổ chức tốt việc quản lý điểm của học sinh. 

         - Không ngừng bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, giáo viên thể hiện qua việc nhiệt tình tham gia các cuộc thi giáo viên dạy giỏi

        - Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh khá giỏi ngay từ đầu năm học, bổ túc kiến thức cho HS yếu kém.

e/ Tham gia và tổ chức các kỳ thi

- Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp thị xã và Thành phố

- Thi giải toán bằng tiếng Anh cấp thị xã, thi HOMC cho học sinh lớp 8

- Thi nghề Phổ thông cho học sinh lớp 9

- Tổ chức ôn tập cho học sinh thi vào lớp 10 THPT

- Tham gia thi sáng tạo khoa học

2. Kế hoạch cụ thể:

 

Tháng

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

8/2019

- Phân công chuyên môn, kiện toàn tổ chức tổ, nhóm chuyên môn, ban kiểm định chất lượng.

BGH, TTCM

- Nghiên cứu, thống nhất nội dung chương trình giảng dạy các bộ môn

gv

- Nhận sổ sách chuyên môn.

TV+GV

- Thực hiện TKB số 01 từ 15/8/2019

GV

- Thống nhất các nội dung sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

In sổ điểm điện tử

Tổ, nhóm CM

- Thống nhất các quy định về kiểm tra sổ sách chuyên môn

BGH+GV

- Thống nhất về dạy HĐNGLL, Dạy HN, Dạy nghề PT, Tự chọn. Thống nhất kế hoạch dạy học các môn theo nhóm chuyên môn.

BGH+GV

- Xây dựng các kế hoạch hoạt động chuyên môn và hướng dẫn sử dụng các loại sổ sách chuyên môn

BGH+GV

- Xây dựng kế hoạch cụ thể các bài kiểm tra định kỳ theo mẫu và theo ma trận đề 

GV

9/2019

- Kiểm tra thường xuyên SĐB, LBG của Gv

NV+BGH

- Thực hiện tốt Khai giảng năm học mới

HĐSP

- Thực hiện bồi dưỡng Đội tuyển học sinh giỏi lớp 9

GV

- Kiểm tra thường xuyên

BGH

- Kiểm tra sổ điểm cá nhân

BGH

- Hoàn thành xây dựng kế hoạch cá nhân

GV

- Đăng ký chuyên đề, SKKN, 

Tổ CM

- Hoàn thành xây dựng chương trình, kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

GV

- Dự giờ chuyên đề , hữu nghị 05 gv theo kế hoạch

BGH+ tổ

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy chế CM

BGH, tổ

- Thực hiện chuyên đề theo kế hoạch: Nhóm Ngữ văn, Tiếng anh, Toán, 

GV

- Phân công GV TD phụ trách tập luyện các môn TDTT

 

- Triển khai tổ chức học thêm theo kế hoạch.

BGH

- Triển khai các kế hoạch: HĐNGLL, giảng dạy bộ tài liệu thanh lịch văn minh, hướng nghiệp cho học sinh lớp 9, thi nghề cho học sinh lớp 8.

GV

- Ra quyết định và xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ

 

- Lên kế hoạch dạy bồi dưỡng học sinh khá, TB buổi chiều.

BGH+Tổ

- Kiểm tra HĐSP của 01 GV: đ/c Lê Nhung

BGH+Tổ

- Kiểm tra kế hoạch cá nhân

BGH

- Thực hiện chuyên đề đổi mới PP+ ứng dụng CNTT

GV+Tổ

- Kiểm tra việc sử dụng đồ dùng dạy học

TB+BGH

10/2019

- Kiểm tra thường xuyên GV

BGH

- Thực hiện chuyên đề theo KH: Nhóm Địa, MT,Lý, Sinh

GV+ Tổ

- Kiểm tra thường xuyên việc thực hiện quy chế chuyên môn

BGH+GV

- Dự giờ kiểm tra giáo viên theo kế hoạch  05 đ/c gv

BGH+Tổ

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của 02 giáo viên: Thu, Hằng

GV

- Kiểm tra tiến độ thực hiện chương trình và bài kiểm tra định kỳ

GV

-Kiểm tra thường xuyên thực hiện quy chế chuyên môn

BGH

- Kiểm tra giáo án GV nhóm Ngữ văn, Tiếng anh, Toán-Tin

- Kiểm tra sổ chủ nhiệm của giáo viên chủ nhiệm.

BGH

- Duy trì bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9, phụ đạo học sinh yếu

-Thi giáo viên dạy giỏi các môn Vật lý, Tiếng Anh, Sinh học

GV

- Thành lập và bồi dưỡng đội tuyển giải toán bằng Tiếng Anh.

GV

- Tham gia các cuộc thi TDTT

GV+HS

11/2019
 

- Kiểm tra, theo dõi thực hiện chuyên môn 

- Dự giờ hữu nghị 05 đ/c

- Ktra giáo án nhóm sử, Địa, GDCD, ÂN, MT, công nghệ, Lý, TD

BGH 

+ Tổ CM

- Tổ chức các chuyên đề đổi mới phương pháp theo kế hoạch:
Nhóm Ngữ văn, Tiếng anh, TD, Hóa

Tổ CM

GV + Tổ,

- Kiểm tra hoạt động sư phạm 02 giáo viên: Ngoan, đ/c Thoa

 

- Tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học dành cho học sinh

GV,HS

- Duy trì bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khối 9

GV

-Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch

Ban KTra nội bộ

- Thống nhất chương trình, nội dung ôn tập học kỳ I các môn

Nhóm CM

- Tham gia thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp Thị xã

- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp Thị xã

HS

GV

12/2019

- Tổ chức ôn tập và kiểm tra học kỳ I nghiêm túc, đúng quy chế kết hợp đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh.

- Kiểm tra giáo án nhóm Hóa, Sinh

- Hoàn thành kiểm tra đánh giá xếp loại 2 mặt giáo dục học sinh học kỳ I.

- Dự giờ hữu nghị 03 tiết

- Kiểm tra hồ sơ chuyên môn

- Sơ kết học kỳ I, đưa ra phương hướng học kỳ II

- Duy trì bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 9 cấp Thị xã và lớp 6, 7, 8.

GV

 

Các bộ phận

GV bồi dưỡng

1/2020

- Nộp báo cáo sơ kết học kỳ I.

- Tham gia thi nghề phổ thông cho học sinh lớp 9.

- Thực hiện chuyên đề nhóm Ngữ văn, GDCD

- Kiểm tra hoạt động sư phạm: Đ/c Nguyệt, Dung

- Dự giờ hữu nghị 05 đ/c

- Thực hiện nội dung chương trình học kỳ II.

- Kiểm tra giáo án nhóm Toán- Tin

- Thi học sinh giỏi các môn văn hóa lớp 9 cấp Thành phố

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình học kỳ II.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

BGH

HS

Các bộ phận

 

BGH

Tổ CM

2/2020

- Tham gia thi giải toán bằng Tiếng Anh cho học sinh lớp 8 cấp Thị xã.

- Dự giờ hữu nghị 03 đ/c

- Duy trì kiểm tra công tác hoạt động chuyên môn.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Duy trì bồi dưỡng HSG K6, 7, 8.

- Khảo sát chủ đề cho học sinh lớp 9 ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh

- Tham gia khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 theo đề chung của PGD (Lần 1)

GV

BGH

Ban T.Tra

GV

GV

3/2020

- Tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành Phố

- Thực hiện chuyên đề nhóm Ngữ văn, Tiếng anh, Công nghệ 

(đ/c Hương)

- Kiểm tra hoạt động sư phạm của 01Gv; đ/c Thìn

- Duy trì kiểm tra công tác hoạt động chuyên môn.

- Thực hiện kiểm tra nội bộ theo kế hoạch.

- Tham gia thi học sinh giỏi Toán học Hà Nội mở rộng HOMC lần thứ 17

- Thống nhất nội dung ôn tập học kỳ II các môn.

- Khảo sát chủ đề cho học sinh lớp 9 ba môn Toán, Văn, Tiếng Anh

GV

BGH

Ban T.Tra

Nhóm CM

 

Nhóm CM

4/2020

- Tổ chức ôn và kiểm tra học kỳ II đúng quy chế.

-  Dự giờ hữu nghị: 3 tiết.

 - KT: giáo án nhóm: Sử; Địa;GDCD + Mỹ Thuật; Âm nhạc + Công nghệ , Hóa, sinh (Lần 2)

- Rà soát và hoàn thành kế hoạch chuyên môn.

- Thực hiện làm điểm, tổng kết cuối năm nghiêm túc, đúng quy chế.

- Thực hiện chuyên đề đ/c Chu Hường

- Tăng cường bồi dưỡng HSG khối 6, 7, 8 

- Tham gia khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 theo đề chung của PGD (Lần 2)

BGH + GV

GV

GV

GV bồi dưỡng

5/2020

- Tổ chức thi khảo sát học sinh giỏi cấp trường khối 6, 7, 8

- Hoàn thành hồ sơ chuyên môn.

- Tổng kết năm học.

- Rà soát thông tin học sinh và tính điểm THCS, hoàn thành hồ sơ xét tốt nghiệp THCS

- Xét tốt nghiệp THCS 

- Tổ chức ôn luyện cho học sinh lớp 9 thi vào 10.

- Hoàn thành hồ sơ dự thi vào 10.

- Triển khai kế hoạch hoạt động hè.

- Lên kế hoạch và phân công GV phụ đạo học sinh yếu trong hè.

BGH+GV

GV

 

GVCN9

 

HĐXTN

GV

GVCN9

BPT Đội

6/2020

- Nộp báo cáo tổng kết năm học.

- Ôn luyện cho học sinh lớp 9 thi vào 10.

- Trả hồ sơ THCS cho học sinh lớp 9.

- Phối hợp coi chấm thi vào 10.

BGH

GV

GVCN9

GV

7/2020

- Làm công tác tuyển sinh năm học 2020-2021

- Tổ chức ôn tập hè theo hướng dẫn.

Ban TS

BGH+GV

Trên đây là kế hoạch trọng tâm. Trong quá trình thực hiện có sự thay đổi theo lịch chỉ đạo của các cấp và kế hoạch cụ thể của từng công việc kèm theo để thực hiện các nhiệm vụ này.

   

 

HIỆU TRƯỞNG 

Lê Văn Thuật


 


Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 5 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Hôm qua : 28
Tháng 05 : 952
Tháng trước : 1.338
Năm 2020 : 6.371
Năm trước : 3.839
Tổng số : 10.210