Thứ năm, 13/05/2021|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử TRƯỜNG THCS THANH MỸ
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

TRƯỜNG THCS THANH MỸ - LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I - NĂM HỌC 2020-2021

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021

Thứ

Ngày KT

Khối

Môn kiểm tra

Ghi chú

Từ thứ 2 đến thứ 7

21/12-31/12/2020

6,7,8,9

TD, Âm nhạc, Mỹ Thuật, CN, Tin học

GV bộ môn tự bố trí theo tiết học

Năm

24/12/2020

8, 9

Lịch sử, GDCD

Khối 6, 7 tự ôn tập

Sáu

25/12/2020

6, 7

Lịch sử, GDCD

Khối 8, 9 tự ôn tập

Bảy

26/12/2020

8, 9

Sinh học, Địa lý

Khối 6, 7 tự ôn tập

   Hai

28/12/2020

6, 7

Sinh học, Địa lý

Khối 8, 9 tự ôn tập

 Sáng Thứ Ba

29/12/2020

8, 9

Ngữ văn, Anh

Khối 6, 7 tự ôn tập

Chiều Thứ Ba

29/12/2020

8, 9

Toán, Hóa

Khối 6, 7 tự ôn tập

30/12/2020

6, 7

Văn, Anh

Khối 8, 9 tự ôn tập

Sáng Thứ 5

31/12/2020

8, 9

Khối 6,7 tự ôn tập

Chiều Thứ 5

31/12/2020

6,7

Toán, Lý

Khối 8,9 nghỉ

 

Ghi chú:  - Các ngày:  24,25, 26, 28/12: kiểm tra tiết 1, 2 học tiết 3, 4,5.

      - Sáng các ngày:  29,30/12/2020 kiểm tra xong học tiết 1+2 theo TKB:

  • Sáng Ngày 31/12: Thi tiết 1; Học tiết 2,3,4,5
  • Chiều Ngày 29.31/12: Thi xong- HS nghỉ.

           KHUNG THỜI GIAN  CỤ THỂ: LỊCH THI + HỌC

           - Các ngày:  24,25, 26, 28/12 kiểm tra tiết 1, 2 học tiết 3, 4,5

          7h: Gọi hs vào phòng môn 1

          7h10-7h55: làm bài kiểm tra môn 1

           8h5: Gọi hs vào phòng môn 2

8h15- 9h00: Làm bài môn 2

9h10- 9h55: Học tiết 3

10h00- 10h45h00: Học tiết 4

10h50- 11h35: Học tiết 5

        - Sáng các ngày:  29,30/12/2020 kiểm tra xong học tiết 1+2 theo TKB

          7h: Gọi hs vào phòng môn 1

          7h10-8h40: làm bài kiểm tra môn 1 8h50 :

           8h50: Gọi hs vào phòng môn 2

9h00- 9h45: Làm bài môn 2

( Học tiết 1,2: Tiết 1: 9h50-10h35; Tiết 2: Từ: 10h40-11h35)

           - Sáng Ngày 31/12: Thi tiết 1; Học tiết 2,3,4,5:

            7h: Gọi hs vào phòng môn 1

             7h10-7h55: làm bài kiểm tra môn 1

             8h5 – 8h50: Học tiết 2

             8h55 – 9h40  : Học tiết 3

             9h45 – 10h 30 : Học tiết 4

             10h 35 – 11h 20: Học tiết 5

           -Chiều Ngày 29,31/12: Thi xong- HS nghỉ

 

 

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ Hai

21/12

7h30: Hoàn thành nộp đề + ma trận đề kiểm tra cuối kỳ I

( Ban kiểm định làm việc từ 8h (21/12 )

 

Từ 24-31/12

Tổ chức kiểm tra cuối kỳ theo lịch

( Phân phòng + phân công coi thi, chấm thi, thanh tra )

Chú ý: Lịch học sau các buổi kiểm tra

 

Từ 25/12- 5/1

- Dọc phách, chấm thi tập trung tại trường các môn đã thi

- Tổ KĐ Thanh tra bài thi, kiểm soát ghép phách, lên điểm bài thi.

 

 

      Thứ Tư

6/1/2021

 

 

Chữa bài và trả bài cho học sinh.

Rà soát lại điểm, thanh tra bài ( nếu cần).

Hoàn thành chấm thi, ghép phách, nhập điểm

 

 

Thứ Năm

7/1/2021

Hoàn thành nhập điểm thi học kỳ, giao điểm thi cho GVCN và GVBM làm điểm tổng kết học kỳ I

Thứ Sáu

8/1/2021

GVBM hoàn thành điểm vào bảng tổng hợp và phần mềm

Thứ Bảy

9/1/2021

- GVCN hoàn thành điểm trong phần mềm và bảng tổng hợp nộp BGH duyệt

- Báo cáo kết quả hai mặt giáo dục học kỳ I

 

Thứ Ba

12/1/2021

BGH Báo cáo kết quả điểm kiểm tra cuối kỳ và kết quả hai mặt giáo dục cuối kỳ I về PGD&ĐT Thị xã.

 

Thứ Năm

14/1/2021

Kết thúc học kỳ I

 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện kế hoạch có công việc đột xuất sẽ thay đổi kế hoạch theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT  

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Chu Thị Minh Thìn

 

LỊCH KIỂM TRA CUỐI KỲ I – NĂM HỌC 2020-2021

Thứ

Ngày KT

Khối

Môn kiểm tra

Ghi chú

Từ thứ 2 đến thứ 7

21/12-31/12/2020

6,7,8,9

TD, Âm nhạc, Mỹ Thuật, CN, Tin học

GV bộ môn tự bố trí theo tiết học

Năm

24/12/2020

8, 9

Lịch sử, GDCD

Khối 6, 7 tự ôn tập

Sáu

25/12/2020

6, 7

Lịch sử, GDCD

Khối 8, 9 tự ôn tập

Bảy

26/12/2020

8, 9

Sinh học, Địa lý

Khối 6, 7 tự ôn tập

   Hai

28/12/2020

6, 7

Sinh học, Địa lý

Khối 8, 9 tự ôn tập

 Sáng Thứ Ba

29/12/2020

8, 9

Ngữ văn, Anh

Khối 6, 7 tự ôn tập

Chiều Thứ Ba

29/12/2020

8, 9

Toán, Hóa

Khối 6, 7 tự ôn tập

30/12/2020

6, 7

Văn, Anh

Khối 8, 9 tự ôn tập

Sáng Thứ 5

31/12/2020

8, 9

Khối 6,7 tự ôn tập

Chiều Thứ 5

31/12/2020

6,7

Toán, Lý

Khối 8,9 nghỉ

 

Ghi chú:  - Các ngày:  24,25, 26, 28/12: kiểm tra tiết 1, 2 học tiết 3, 4,5.

      - Sáng các ngày:  29,30/12/2020 kiểm tra xong học tiết 1+2 theo TKB:

  • Sáng Ngày 31/12: Thi tiết 1; Học tiết 2,3,4,5
  • Chiều Ngày 29.31/12: Thi xong- HS nghỉ.

           KHUNG THỜI GIAN  CỤ THỂ: LỊCH THI + HỌC

           - Các ngày:  24,25, 26, 28/12 kiểm tra tiết 1, 2 học tiết 3, 4,5

          7h: Gọi hs vào phòng môn 1

          7h10-7h55: làm bài kiểm tra môn 1

           8h5: Gọi hs vào phòng môn 2

8h15- 9h00: Làm bài môn 2

9h10- 9h55: Học tiết 3

10h00- 10h45h00: Học tiết 4

10h50- 11h35: Học tiết 5

        - Sáng các ngày:  29,30/12/2020 kiểm tra xong học tiết 1+2 theo TKB

          7h: Gọi hs vào phòng môn 1

          7h10-8h40: làm bài kiểm tra môn 1 8h50 :

           8h50: Gọi hs vào phòng môn 2

9h00- 9h45: Làm bài môn 2

( Học tiết 1,2: Tiết 1: 9h50-10h35; Tiết 2: Từ: 10h40-11h35)

           - Sáng Ngày 31/12: Thi tiết 1; Học tiết 2,3,4,5:

            7h: Gọi hs vào phòng môn 1

             7h10-7h55: làm bài kiểm tra môn 1

             8h5 – 8h50: Học tiết 2

             8h55 – 9h40  : Học tiết 3

             9h45 – 10h 30 : Học tiết 4

             10h 35 – 11h 20: Học tiết 5

           -Chiều Ngày 29,31/12: Thi xong- HS nghỉ

 

 

TIẾN TRÌNH THỰC HIỆN

 

THỜI GIAN

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ Hai

21/12

7h30: Hoàn thành nộp đề + ma trận đề kiểm tra cuối kỳ I

( Ban kiểm định làm việc từ 8h (21/12 )

 

Từ 24-31/12

Tổ chức kiểm tra cuối kỳ theo lịch

( Phân phòng + phân công coi thi, chấm thi, thanh tra )

Chú ý: Lịch học sau các buổi kiểm tra

 

Từ 25/12- 5/1

- Dọc phách, chấm thi tập trung tại trường các môn đã thi

- Tổ KĐ Thanh tra bài thi, kiểm soát ghép phách, lên điểm bài thi.

 

 

      Thứ Tư

6/1/2021

 

 

Chữa bài và trả bài cho học sinh.

Rà soát lại điểm, thanh tra bài ( nếu cần).

Hoàn thành chấm thi, ghép phách, nhập điểm

 

 

Thứ Năm

7/1/2021

Hoàn thành nhập điểm thi học kỳ, giao điểm thi cho GVCN và GVBM làm điểm tổng kết học kỳ I

Thứ Sáu

8/1/2021

GVBM hoàn thành điểm vào bảng tổng hợp và phần mềm

Thứ Bảy

9/1/2021

- GVCN hoàn thành điểm trong phần mềm và bảng tổng hợp nộp BGH duyệt

- Báo cáo kết quả hai mặt giáo dục học kỳ I

 

Thứ Ba

12/1/2021

BGH Báo cáo kết quả điểm kiểm tra cuối kỳ và kết quả hai mặt giáo dục cuối kỳ I về PGD&ĐT Thị xã.

 

Thứ Năm

14/1/2021

Kết thúc học kỳ I

 

Ghi chú: Trong quá trình thực hiện kế hoạch có công việc đột xuất sẽ thay đổi kế hoạch theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT  

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

Chu Thị Minh Thìn

 


Tác giả: Cô giáo: Minh Thìn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1
Hôm qua : 31
Tháng 05 : 502
Tháng trước : 1.821
Năm 2021 : 5.667
Năm trước : 13.171
Tổng số : 22.677